Komunikaty

Co nowego w BHP

"Ochrona przed koronawirusem SARS-CoV-2 - środki ochrony indywidualnej"

Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące środków ochrony indywidualnej, jakie powinny być stosowane przez służby znajdującej się na pierwszej linii działań przeciw SARS-CoV-2 oraz inne osoby. Prezentujemy zasady prawidłowego zakładania i zdejmowania półmaski filtrującej i rękawic. (2020 r.)

Myj ręce – dbaj o siebie i innych! FILM – "Technika mycia rąk"

Ludzkie ręce odgrywają istotną rolę w przenoszeniu wielu mikroorganizmów chorobotwórczych. Film "Technika mycia rąk" prezentuje prawidłowa technikę mycia i osuszania rąk, opracowany w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym (2019 r.)

Ergonomia w biurze - komputerowe stanowisko pracy

Film instruktażowy nt. prawidłowego projektowania ergonomicznych stanowisk pracy przy komputerze w celu zapobiegania obciążeniom mięśniowo-szkieletowym, opracowany w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym (2019 r.)

Bezpieczeństwo i higiena pracy w służbie zdrowia

Pracownicy służby zdrowia uznawani są za grupę zawodową najbardziej narażoną na kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym w środowisku pracy. Szczególne ryzyko jest związane z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne, stres, obciążenia mięśniowo-szkieletowe...

Ergonomia współczesnych stanowisk komputerowych

Codziennie korzystamy ze smartfonów, tabletów, notebooków, wiele osób pracuje na stanowisku komputerowym z jednym lub wieloma monitorami. Niesie to za sobą wiele zagrożeń związanych głównie z obciążeniem narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego. Jak zorganizować ergonomiczne stanowisko pracy z komputerem, aby uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych ?...

Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego należą do najczęstszych problemów zdrowotnych w Unii Europejskiej związanych z wykonywaną pracą. W serwisie poruszono tematykę występowania takich zaburzeń oraz przedstawiono skuteczną profilaktykę tych dolegliwości w zakresie aktywności fizycznej prowadzonej w środowisku pracy...

Bezpieczne przenoszenie ładunków

Przemieszczanie ładunków, a więc ich podnoszenie, przenoszenie i odkładanie skutkuje znacznym obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy w obszarze prawie całego ciała człowieka. Ograniczenie tego obciążenia może i powinno być realizowane na przykład poprzez właściwe sposoby przenoszenia ładunków oraz poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń wspomagających...