Stanowiska pracy
BHP PODWYKONAWCY NA PLACU BUDOWY

 

BHP podwykonawcy na placu budowy

 

 

 

Ograniczanie zagrożeń urazowych  w małych firmach budowlanych

 

Budownictwo, obok górnictwa i rolnictwa, należy do sekcji gospodarki o jednym z najwyższych wskaźników statystycznych wypadkowości. Jest to wynikiem specyfiki prowadzonych robót: na otwartej przestrzeni (co wiąże się z niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych), na stale zmieniających się stanowiskach roboczych, na wysokości lub w wykopach. Przy realizacji zdecydowanej większości inwestycji budowlanych jest wiele takich małych firm. Małe firmy budowlane (podwykonawcy) stanowią zdecydowaną większość przedsiębiorstw zaangażowanych na placach budowy i w związku z tym mają zasadniczy wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa na budowie. Należy również zwrócić uwagę na złożoność funkcjonowania małych firm budowlanych w zakresie bhp (wynikającą także z trudnej sytuacji ekonomicznej) i przyczynianie się ich do wysokiej pozycji budownictwa pośród sekcji gospodarki.

 

ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI

 

Przedsiębiorcy zakładając swoje małe firmy budowlane powinni już na tym etapie uwzględniać aspekty bhp aby bez nadmiernego ryzyka zawodowego prowadzić swoją działalność [1]. W związku z planowanym zakresem prac niezbędne są: dobór odpowiedniego wyposażenia roboczego, przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników, identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego oraz dobór odpowiednich środków ochronnych.

 
Polecamy

Zarządzanie wiekiem. Pracownicy 50+

zobacz

 

 

Europejska Kampania 2016-2017 pn. "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie"

zobacz

 

 

Opracowane przez międynarodowy zespół ekspertów Karty Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych, związanych z wykonywaniem 80 różnych zawodów, zalecenia dotyczące działań i środków profilaktycznych.

zobacz

 
 

CHEMPYŁ - baza wiedzy o zagrożeniach chemicznych i pyłowych, wspomagająca ocenę narażenia i ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłowych w środowisku pracy.

zobacz