Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Wykaz certyfikatów
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 

Porozumienie PJN

   
 
Certyfikacja dobrowolna

 

CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB w ramach akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji nr AC 018, wydanie z dnia 7 września 2015 r.) prowadzi w trybie dobrowolnym certyfikację zgodności z dokumentem normatywnym.

Zakres wyrobów podlegających certyfikacji dobrowolnej:

  • odzież robocza i materiały włókiennicze przeznaczone na odzież ochronną i roboczą,
  • okulary przeciwsłoneczne,
  • śpiwory,
  • tekstylia dla służby zdrowia,
  • oprawki okularowe,
  • soczewki okularowe,
  • linowe systemy kotwiczące,
  • szynowe systemy kotwiczące,
  • materiały przeznaczone do produkcji rękawic ochronnych,
  • materiały i elementy konstrukcyjne stosowane w obuwiu.

Schemat  procedury certyfikacji wyrobów:

Certyfikacja w trybie dobrowolnym prowadzona jest zgodnie z programem certyfikacji PR-PCW-01 opracowanym przez Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB, który odpowiada programowi typ „N” według normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 „Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów”.

 

Pliki do pobrania

Wniosek wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku do wniosku i wzorem wyrobu należy przesyłać do Ośrodka Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB w Łodzi (adres: 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 48)

 

Wykazy wydanych certyfikatów zgodności:

Wykazy unieważnionych certyfikatów zgodności: