Produkty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Wydawnictwa

Bazy danych i programy

 
Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
PRO-M

Program wspierający ocenę ryzyka  w procesie projektowania maszyn

 

 

„Producent maszyny lub jego upoważniony przedstawiciel musi zapewnić przeprowadzenie oceny ryzyka w celu określenia wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które maja zastosowanie do maszyny: zatem maszyna musi być zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem wyników oceny ryzyka.” Dyrektywa 2006/42/WE

Korzyści z programu:
  • uproszczenie i usystematyzowanie procedur postępowania prowadzących do wykazania, że zastosowano wszelkie dostępne środki w celu zredukowania ryzyka związanego z obsługą maszyny,
  • wspomaganie sporządzania wymaganej przez dyrektywę maszynową dokumentacji z oceny ryzyka, pokazującej zastosowaną procedurę:
    • wykaz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do maszyn
    • opis środków zapobiegawczych wdrożonych w celu wyeliminowania rozpoznanych zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka oraz, w stosownych przypadkach, wskazanie ryzyka resztkowego związanego z maszyną.
    Dokumentacja ta stanowi część dokumentacji maszyny.

Ulotka  informacyjna nt. programu PRO-M  

Autorzy programu:
– Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
– Instytut Techniki Górniczej KOMAG
– Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania IZTW
– Instytut Odlewnictwa IOD
– Instytut Obróbki Plastycznej INOP
– Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Opakowań COBRO
– Fundacja Partnerstwa Technologicznego Technology Partners
 
Zobacz także

Dodatkowe informacje o funkcjonowaniu modułu DOBÓR systemu STER w zakresie automatycznego dobierania środków ochrony indywidualnej

zobacz