Aktualności FL

 

AKTUALNOŚCI FL

 

  XX Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

 

Serdecznie zapraszam wszystkich członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy do udziału w XX Konferencji Forum Liderów, która odbędzie się w dniach 25-26.10.2017 r. w Hotelu Rzeszów (4*) w Rzeszowie. Konferencji będzie towarzyszyła uroczystość wręczenia Kart Liderów Bezpiecznej Pracy, która odbędzie się na zakończenie pierwszego dnia konferencji.

Partnerem tegorocznej konferencji jest PZL Mielec Sp. z o.o., w związku z czym w drugim dniu konferencji zaplanowano wizytę techniczną w przedsiębiorstwie.

Program konferencji i kartą zgłoszenia:
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30002831335688236754&html_tresc_root_id=11193&html_tresc_id=300008592&html_klucz=158&html_klucz_spis=

 

 

  Doroczna ocena członków Forum Liderów

 

Tegoroczne posiedzenie Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy odbędzie się w pierwszych dniach września br. W trakcie posiedzenia będą analizowane Wnioski kondydatów do Forum Liderów i osiągnięcia poszczególnych członków Forum Liderów oraz przyznawane nowe lub podwyższone Karty Liderów. Serdecznie zapraszam do przesłania wypełnionych Wniosków - do 21 sierpnia br. (w wersji elektronicznej na adres: agnieszka.szczygielska@ciop.pl).

 

Druki Wniosków są dostępne na stronie:

http://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30002831335688236754&html_tresc_root_id=11193&html_tresc_id=300001611&html_klucz=158&html_klucz_spis=

 

 

 

Zaproszenie do udziału w projekcie dot. dolegliwości mięśniowo-szkieletowych

 

Zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów do udziału w projekcie badawczym, którego celem jest ocena częstości i intensywności występowania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych oraz czynników warunkujących ich występowanie w zależności od wieku i płci pracowników biurowych. Projekt jest realizowany przez CIOP-PIB w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.

 

Więcej informacji:

Kierownik projektu: mgr Marzena Malińska, Zakład Ergonomii CIOP-PIB, e-mail: mamal@ciop.pl

 

 

  Zaproszenie do udziału w projekcie dot. zachowań pro- i antyzdrowotnych mężczyzn

 

Zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów do udziału w projekcie badawczym, którego celem jest identyfikacja determinantów zachowań pro- i antyzdrowotnych oraz ich wpływu na zdrowie i zdolność do pracy wśród mężczyzn w wieku produkcyjnym. Projekt jest realizowany przez CIOP-PIB w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.

 

Więcej informacji:

Kierownik projektu: dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, Zakład Ergonomii CIOP-PIB, e-mail: kahil@ciop.pl

 

 

  Zaproszenie do udziału w projekcie dot. uczenia się pracowników starszych

 

Zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów do udziału w projekcie badawczym, któregocelem jest opracowanie modelu uwarunkowań procesu uczenia się pracowników starszych z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy. Projekt jest realizowany przez CIOP-PIB w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.

 

Więcej informacji:

Kierownik projektu: mgr Karolina Pawłowska-Cuprysiak, Zakład Ergonomii CIOP-PIB, e-mail: kapaw@ciop.pl