Konkursy dla dzieci

 

 

Konkursy dla dzieci


Od 1997 roku Instytut jest organizatorem i współorganizatorem konkursów plastycznych poświęconych problematyce bezpiecznych zachowań, przeprowadzanych wśród uczniów szkół podstawowych. Głównym celem konkursów jest popularyzacja problematyki bezpiecznych zachowań wśród dzieci. Uwrażliwienie ich na  istniejące zagrożenia w środowisku, w którym żyją, uczą się, bawią, a z czasem będą pracować, jest bowiem jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania wypadkom.

 
Kultura bezpieczeństwa

Materiały edukacyjne dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (w wersji elektronicznej na płytach CD lub DVD)

 

zobacz