WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
Normy z zakresu ochrony czystości powietrza

 

17.11.2016

Nowo ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny normy z zakresu ochrony czystości powietrza – 2016 r.

 

PN-Z-04466:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie triazotanu(V)-propano-1,2,3-triylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów


PN-Z-04467:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 2-cyjanoakrylanu etylu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną


PN-Z-04474:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie nitropropanu, jako mieszaniny izomerów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną


PN-Z-04475:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 4-chloro-3-metylofenolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną


PN-Z-04476:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie metanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną


PN-Z-04477:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie telluru i jego związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną


PN-Z-04478:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie talu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej


PN-Z-04479:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie hydrochinonu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną


PN-Z-04480:2016-10 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie tiuramu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną