WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
Rekomendowane metody

 

NAJNOWSZE OPUBLIKOWANE METODY W PiMOŚP

 

25.07.2018

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2018, nr 2(96)

Metody oznaczania czynników szkodliwych w środowisku pracy

 

 

16.04.2018

W numerze 1 (95) 2018 PODSTAWY I METODY OCENY ŚRODOWISKA PRACY opublikowano następujące metody oznaczania czynników szkodliwych w środowisku pracy

Buta-1,3-dien. Metoda oznaczania w powietrzu  na stanowiskach pracy – Joanna Kowalska

Nitrobenzen. Metoda oznaczania w powietrzu  na stanowiskach pracy –  Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica

2-Toliloamina. Metoda oznaczania w powietrzu  na stanowiskach pracy – Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica

 

01.02.2018

W numerze 4 (94) 2017 PODSTAWY I METODY OCENY ŚRODOWISKA PRACY opublikowano metodę oznaczania Itru i jego związków.

Itr i jego związki Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy JOLANTA SURGIEWICZ, s. 143-153

 

Ponadto w numerze 4 (94) opracowano dokumentacje proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego dla następujących związków:

But-2-enal – mieszanina izomerów – E-but-2-enal i Z-but-2-enal - ANNA KILANOWICZ, ANDRZEJ SAPOTA, ADAM DARAGÓ

Heksafluoropropen -ANNA ŚWIDWIŃSKA-GAJEWSKA, SŁAWOMIR CZERCZAK

N Hydroksymocznik – frakcja wdychalna - MAŁGORZATA KUPCZEWSKA-DOBECKA

Mocznik – frakcja wdychalna - KATARZYNA KONIECZKO, JOLANTA SKOWROŃ

Ogniotrwałe włókna ceramiczne – frakcja respirabilna - ANNA KILANOWICZ, ANDRZEJ SAPOTA, ADAM DARAGÓ

 

13.11.2017

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 3 (93) 2017

 

Cyklofosfamid Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy - MARZENA BONCZAROWSKA, SŁAWOMIR BRZEŹNICKI

2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan – frakcja wdychalna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy - MARZENA BONCZAROWSKA, SŁAWOMIR BRZEŹNICKI

Wodorek litu Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy - JOLANTA SURGIEWICZ

 

05.09.2017

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 2 (92) 2017

 

1,2-Dimetoksyetan  Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas - MAŁGORZATA KUCHARSKA , WIKTOR WESOŁOWSKI    

2-Etyloheksan-1-ol Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy - ANNA JEŻEWSKA

2,2’-Oksydietanol Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy - ANNA JEŻEWSKA

Propano-1,2-diol.  Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas - WIKTOR WESOŁOWSKI,  MAŁGORZATA KUCHARSKA  

Modyfikacja procedury ekstrakcji frakcji torakalnej kwasu siarkowego(VI) z filtrów w metodzie oznaczania tego kwasu w powietrzu na stanowiskach pracy  - MAŁGORZATA SZEWCZYŃSKA   

 

05.05.2017

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 1 (91) 2017

 

Bezwodnik maleinowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy – AGNIESZKA WOŹNICA

Ftalan dietylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy – AGNIESZKA WOŹNICA

Kwas adypinowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy – ELŻBIETA DOBRZYŃSKA

Octan n-butylu i jego izomery – octan izobutylu i octan sec-butylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy – JOANNA KOWALSKA

 


Pełne teksty metod dostępne są na stronie czasopisma PiMOŚP.