WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
Rekomendowane metody

 

NAJNOWSZE OPUBLIKOWANE METODY W PiMOŚP

 

13.11.2017

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 3 (93) 2017

 

Cyklofosfamid Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy - MARZENA BONCZAROWSKA, SŁAWOMIR BRZEŹNICKI

2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan – frakcja wdychalna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy - MARZENA BONCZAROWSKA, SŁAWOMIR BRZEŹNICKI

Wodorek litu Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy - JOLANTA SURGIEWICZ

 

05.09.2017

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 2 (92) 2017

 

1,2-Dimetoksyetan  Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas - MAŁGORZATA KUCHARSKA , WIKTOR WESOŁOWSKI    

2-Etyloheksan-1-ol Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy - ANNA JEŻEWSKA

2,2’-Oksydietanol Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy - ANNA JEŻEWSKA

Propano-1,2-diol.  Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas - WIKTOR WESOŁOWSKI,  MAŁGORZATA KUCHARSKA  

Modyfikacja procedury ekstrakcji frakcji torakalnej kwasu siarkowego(VI) z filtrów w metodzie oznaczania tego kwasu w powietrzu na stanowiskach pracy  - MAŁGORZATA SZEWCZYŃSKA   

 

05.05.2017

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 1 (91) 2017

 

Bezwodnik maleinowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy – AGNIESZKA WOŹNICA

Ftalan dietylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy – AGNIESZKA WOŹNICA

Kwas adypinowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy – ELŻBIETA DOBRZYŃSKA

Octan n-butylu i jego izomery – octan izobutylu i octan sec-butylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy – JOANNA KOWALSKA

 


Pełne teksty metod dostępne są na stronie czasopisma PiMOŚP.