WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
DOBRE PRAKTYKI

Zachęcamy do przekazywania nam informacji wynikających z Państwa doświadczenia w zakresie narażenia na czynniki chemiczne, na temat tzw. dobrych praktyk związanych z ograniczaniem ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłów, określających działania skierowane na poprawę warunków pracy i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia w Państwa zakładzie.

 

Przykłady dobrych praktyk dostępnych on-line:

 

Podręcznik dobrych praktyk dotyczący ochrony zdrowia pracowników poprzez prawidłowe obchodzenie się i użytkowanie krzemionki krystalicznej i produktów, które ją zawierają” - opublikowany przez Polską Radę NEPSI (akronim powstałej Europejskiej Sieci ds. Krzemionki (NEPSI –European Network for Silica) utworzonej przez branżowe Stowarzyszenia Europejskie Pracowników i Pracodawców)

http://polskicement.pl/files/Pages/145/uploaded/maly%20-%20Good%20Practice%20Guide%20-%20PL%20-%20CEMENT%20cz1.pdf

Przewodniki dobrych praktyk w zakresie postępowania z respirabilną wolną krzemionką dla poszczególnych sektorów:

http://polskicement.pl/Przewodniki_Dobrych_Praktyk-149

 

 

„Podręcznik dobrych praktyk – AZBEST.” Podręcznik wydany przez Komitet Starszych Inspektorów Pracy (SLIC)

http://www.pip.gov.pl/html/pl/doc/07040069.pdf

Praktyczny podręcznik najlepszych praktyk służących zapobieganiu ryzyku w pracach wymagających kontaktu z azbestem lub zminimalizowaniu tego ryzyka: dla pracodawców, pracowników oraz inspektorów pracy.

 

 

Przykład dobrej praktyki postępowania z odpadami niebezpiecznymi. - Strona internetowa poświęcona GOSPODARCE SUBSTANCJAMI, PREPARATAMI I ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI  na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ.

http://pg.gda.pl/chem/odczynniki_odpady/index.html