XXVI - "Bezpiecznie od początku" (2017)

 

Regulamin XXVI edycji konkursu 
Ogólny regulamin konkursu na plakat i oświadczenie

 

    Patronat: 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Główny Inspektor Pracy 


    Organizatorzy: 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, a także Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

    Bezpieczeństwo od początku

U progu dorosłego życia każdy musi się zmierzyć z podjęciem pracy zawodowej. Wiąże się to ze stresem wynikającym z niepewności co do oczekiwań wobec siebie, ale też oczekiwań pracodawcy. Młodzi ludzie, wybierając pierwszą pracę, zwykle kierują się warunkami finansowymi, a nie warunkami pracy. Brakuje im nie tylko doświadczenia, czy czesto też wiedzy, umiejetności, czasem dojrzałości fizycznej i psychicznej. Jednocześnie raczej nie brakuje im pewności siebie, co przy podatności na wpływ otoczenia może prowadzić do ryzykownych zachowan w środowisku pracy.

Pracodawca nie dostrzega zwykle konieczności szczególnego nadzoru nad ich pracą, zapewnienia odpowiedniego instruktażu czy szkoleń. A przecież uwarunkowania psychiczne, umiejetność przewidywania sytuacji zagrażających życiu determinują postawę młodych pracowników wobec bezpieczeństwa w pracy.

Na wagę problemu związanego z bezpieczeństwem młodych pracowników wskazują dane statystyczne. Wynika z nich, że wypadkom przy pracy najcześciej ulegają właśnie osoby młode, z krótkim stażem na danym stanowisku. Ponad 30% poszkodowanych w wypadkach ma co najwyżej rok stażu pracy, a ponad połowa poszkodowanych - nie więcej niż 5 lat (GUS). Z krótkim stażem pracy w danym zakładzie pracy wiąże się często słaba adaptacja do obowiązujących w nim zasad organizacji pracy - niedostateczna znajomość procesów technologicznych, czy instrukcji obsługi maszyn i urządzeń wskazujących bezpieczne sposoby wykonania pracy. Towarzyszy temu bardzo często brak nawet ogólnej wiedzy o zagrożeniach.

Dlatego tak ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo najmłodszych pracowników. Konkurs „Bezpiecznie od początku”. wychodzi naprzeciw potrzebom uświadomienia młodym pracownikom wagi ich probezpiecznych postaw, a pracodawcom - potrzeby szczególnej dbałości o osoby młode.

 

 

Sekretariat organizacyjny Konkursu – Sekretariat Organizacyjny Konkursu prowadzi Ośrodek Promocji Organizatora. Informacji dotyczących konkursu udziela kurator konkursu - mgr Marta Derlicka (Tel. 22/623 37 23, fax 22/623 32 64, e-mail: mader@ciop.pl)

 
Co nowego

 

Nagrodzone prace w XXV jubileuszowej edycji Konkursu na Plakat Bezpieczeństwa Pracy 2016  pn. "Bezpieczeństwo przede wszystkim"

 

zobacz