XXVI - "Bezpiecznie od początku" (2017)

 

Regulamin XXVI edycji konkursu 
Ogólny regulamin konkursu na plakat i oświadczenie

 

    Patronat: 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Główny Inspektor Pracy 


    Organizatorzy: 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, a także Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

    Pokonkursowa wystawa plakatu

Pokonkursowa wystawa plakatu pt. „Bezpiecznie od początku” odbędzie się dnia 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 11:00 w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie. Otwarcie wystawy będzie połączone z wręczeniem nagród laureatom.


    Posiedzenie Jury konkursu

W dniu 9 maja 2017 r. odbyło się w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym posiedzenie Jury XXVI edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Bezpiecznie od początku”.

 

Jury konkursu:
1. Joanna Fałdyga Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2. prof. Adam Gedliczka  Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
3. Karolina Główczyńska-Woelke Państwowa Inspekcja Pracy
4. Renata Górna Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
5. prof. Sławomir Iwański Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
6. prof. dr hab. med. Danuta Koradecka Centralny Instytut Ochrony Pracy-
Państwowy Instytut Badawczy
7. Jolanta Maj Centralny Instytut Ochrony Pracy-
Państwowy Instytut Badawczy
8. Paweł Mońka Gaz-System S.A.
9. prof. Władysław Pluta Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
10. Anna Podlecka – Rząp Główny Inspektorat Sanitarny
11. prof. Marek Stańczyk Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

Jury przyznało trzy nagrody główne i pięć równorzędnych wyróżnień, a 50 projektów plakatów ( łącznie z nagrodzonymi i wyróżnionymi) wybrało do zaprezentowania na wystawie pokonkursowej i w katalogu.

 

 

 


    Wyniki konkursu

I nagroda– Anita Jaźwiec,

II nagroda– Małgorzata Komorowska,

III nagroda– Anita Jaźwiec,

 

Wyróżnienia (równorzędne)

 1. Marcin Błaszczyk,
 2. Małgorzata Komorowska,
 3. Maciej Mytnik,
 4. Maciej Mytnik,
 5. Bartłomiej Stokłosa,

 

Autorzy prac wybranych do zaprezentowania na wystawie pokonkursowej i w katalogu (włącznie z nagrodzonymi i wyróżnionymi) 

 • Błaszczyk Marcin
 • Bródka Jarosław
 • Cielma Katarzyna
 • Durišić Vladan
 • Figus Justyna
 • Halczak Mateusz
 • Hańderek Grzegorz
 • Jaźwiec Anita
 • Kołaczyk Józef
 • Kołodziej Jagoda
 • Komorowska Małgorzata
 • Kondratowska Marta Małgorzata
 • Longawa Patrycja
 • Łopalewski Piotr
 • Mamrot Agata
 • Myczkowska – Szczerska Anna
 • Mytnik Maciej
 • Pastuszak Magdalena
 • Placec Anastasia
 • Skorwider Eugeniusz
 • Stachura Tomasz
 • Stokłosa Bartłomiej
 • Szymankiewicz Szymon
 • Tatarkiewicz Michał
 • Wojewoda Martyna
 • Ziółkowski Maciej

 

    Bezpieczeństwo od początku

U progu dorosłego życia każdy musi się zmierzyć z podjęciem pracy zawodowej. Wiąże się to ze stresem wynikającym z niepewności co do oczekiwań wobec siebie, ale też oczekiwań pracodawcy. Młodzi ludzie, wybierając pierwszą pracę, zwykle kierują się warunkami finansowymi, a nie warunkami pracy. Brakuje im nie tylko doświadczenia, czy czesto też wiedzy, umiejetności, czasem dojrzałości fizycznej i psychicznej. Jednocześnie raczej nie brakuje im pewności siebie, co przy podatności na wpływ otoczenia może prowadzić do ryzykownych zachowan w środowisku pracy.

Pracodawca nie dostrzega zwykle konieczności szczególnego nadzoru nad ich pracą, zapewnienia odpowiedniego instruktażu czy szkoleń. A przecież uwarunkowania psychiczne, umiejetność przewidywania sytuacji zagrażających życiu determinują postawę młodych pracowników wobec bezpieczeństwa w pracy.

Na wagę problemu związanego z bezpieczeństwem młodych pracowników wskazują dane statystyczne. Wynika z nich, że wypadkom przy pracy najcześciej ulegają właśnie osoby młode, z krótkim stażem na danym stanowisku. Ponad 30% poszkodowanych w wypadkach ma co najwyżej rok stażu pracy, a ponad połowa poszkodowanych - nie więcej niż 5 lat (GUS). Z krótkim stażem pracy w danym zakładzie pracy wiąże się często słaba adaptacja do obowiązujących w nim zasad organizacji pracy - niedostateczna znajomość procesów technologicznych, czy instrukcji obsługi maszyn i urządzeń wskazujących bezpieczne sposoby wykonania pracy. Towarzyszy temu bardzo często brak nawet ogólnej wiedzy o zagrożeniach.

Dlatego tak ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo najmłodszych pracowników. Konkurs „Bezpiecznie od początku”. wychodzi naprzeciw potrzebom uświadomienia młodym pracownikom wagi ich probezpiecznych postaw, a pracodawcom - potrzeby szczególnej dbałości o osoby młode.

 

 

Sekretariat organizacyjny Konkursu – Sekretariat Organizacyjny Konkursu prowadzi Ośrodek Promocji Organizatora. Informacji dotyczących konkursu udziela kurator konkursu - mgr Marta Derlicka (Tel. 22/623 37 23, fax 22/623 32 64, e-mail: mader@ciop.pl)

 
Co nowego

 

Nagrodzone prace w XXV jubileuszowej edycji Konkursu na Plakat Bezpieczeństwa Pracy 2016  pn. "Bezpieczeństwo przede wszystkim"

 

zobacz