WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
KONTAKT

 

Uwagi merytoryczne oraz propozycje zmian w zakresie danych dotyczących czynników chemicznych:

 

dr Małgorzata Pośniak
tel. 22 623 46 62, e-mail: mapos@ciop.pl 

mgr Elżbieta Dobrzyńska tel. 22 623 46 87, e-mail: eleki@ciop.pl

 

Uwagi merytoryczne oraz propozycje zmian w zakresie danych dotyczących pyłów: 

 

dr inż. Elżbieta Jankowska
tel. 22 623 32 67, e-mail: eljan@ciop.pl

 

Uwagi dotyczące technicznej strony bazy ChemPył:

 

dr inż. Małgorzata Suchecka
e-mail: masuc@ciop.pl

mgr inż. Andrzej Biernacki
e-mail: ab@ciop.pl